sloupy-viry

Sloupy katolické víry - Písmo svaté, Tradice, Magisterium

 

Milí čtenáři,

v následujících článcích se budeme společně setkávat nad třemi sloupy víry - Písmem svatým, Tradicí a Magisteriem. Samozřejmě největší prostor budou mít nad jednotlivé knihy Písma svatého. Tato série článku má opět 8 dílů.
Nemusíte se obávat nějakých těžkých teologických pojednání. Spíše půjde o základní informace, abychom měli alespoň základní přehled o knihách Písma a také dalších sloupech naší křesťanské víry.

V prvním díle si vysvětlíme základní východiska - popis jednotlivých sloupů víry - a pak si budeme zabývat již knihami Bible, tedy Starého zákona včetně tzv. Deuterokanonických knih a samozřejmě i knihami Nového zákona.

Poslední dva díly budou věnovány Tradici a Magisteriu.

 

Zpět na stránku vzděláváme se