uvod

AUDIO přednášky

 

V této rubrice si můžete stáhnout audio záznamy z přednášek, které se konaly v naší farnosti:

2022 - Radovan Voříšek - přednášky pro biřmovance o Duchu sv.

2022 - Marek Orko Vácha - Postní duchovní obnova

2017 - 2019 - o. Petr Činka Karas - adorace + promluvy

2016 - o. Petr Činka Karas - Desatero (kázání)

o. Tomáš Halík

2019 - o. Pavel Fox Pacner - adventní duch. obnova 13.-14.12.2019

2019 - o Peter Krenický - přednáška 17.5.2019

2019 - o. Václav Ventura - postní duch. obnova 30.3.2019

2018 - Radek Voříšek - adventní duch. obnova 2018

2017 - o. Vladimír Šagy Záleský - adventní duch. obnova 9.12.2017

2017 - o. Josef Kafka - postní duch. obnova 2017 - zhoršená kvalita

2017 - o. Daniel Ange - přednáška (+ video)

2016 - o. Jan Pacner - adventní duch. obnova 3.12.2016

2016 - o. Josef Pelc - postní duch. obnova 26.2.2016 (Rok milosrdenství)

2015 - o. Václav Ventura - adventní duch obnova 5.12.2015

2015 - o. Jiří Kaňa - postní duch. obnova 13.3.2015 (Eucharistie)

2014 - o. Pavel Šenkyřík - postní duch. obnova 1.4.2014

2012 - o. Marek Orko Vácha - Úvod do první knihy Mojžíšovy 17.3.2012

2012 - o. biskup Pavel Konzbul - postní duch. obnova 10.3.2012

2012 - o. Daniel Ange - duch. obnova - 13.9.2012

2010 - o. Peter Krenický - duchovní obnova 2010

2008 - Kateřina Lachmanová - adventní duch. obnnova 28.11.2008