cirk-dejiny-2

Církevní dějiny

 

Vážení čtenáři,

v těchto článcích se budete moci trochu blíže seznámit s dějinami církve od jejího založení před více než 2000 lety až do nedávné minulosti. Tento cyklus bude mít osm pokračování, v nichž nahlédneme alespoň do těch nejdůležitějších událostí.
V prvním díle se přeneseme do prvních století církve, tedy od pomyslného roku 0 až do roku 313, který byl zásadním obratem v dějinách církve. Dále uvidíme s jakými herezemi (bludnými učeními) se vypořádávali křesťané v prvních staletích. Navštívíme církev v období středověku (5. – 15. století), kdy se pokřesťanšťovala Evropa, pak si představíme hlavní reformátory (16. století).

Obdobím baroka (16. – 17. století) se přehoupneme do 18. století, kdy probíhala Francouzská revoluce a pak až do minulého století, kdy ve světě řádily světové války.

Celý seriál zakončíme seznámením s učením II. vatikánského koncilu (1962 –1965), které má podstatný vliv na dnešní církev.

Tato série článku je zpracována na základě z knihy Malé církevní dějiny od A. Franzena, kterou také naleznete ve farní knihovně

PETR MARTÍNEK

 

Zpět na stránku vzděláváme se