Hlavná foto

Bohoslužby

program bohoslužeb

Bohoslužby v neděli

farní kostel sv. Václava 7.00

kaple Všech svatých - Josefov 8.30

farní kostel sv. Václava 10.00

farní kostel sv. Václava 18.30

 

 

Bohoslužby během týdne

viz rubrika Farní listy na příslušný týden

Rady a doporučení

Informace a doporučení pro fotografování a natáčení videa v kostele během bohoslužeb (např. svateb, 1. sv. přijímání) si můžete stáhnout zde.

Informace o pořádání koncertů a jiných společenských akcí v kostele mimo bohoslužby si můžete stáhnout zde.

Slavnosti a svátky v roce 2022

2. 3. - Popeleční středa

14. - 17. 4. - Velikonoce

26. 5. - Nanebevstoupení Páně

5. 6. - Seslání Ducha svatého

12. 6. - Nejsvětější Trojice (1. sv. přijímání)

19. 6. - Těla a krve Páně (Boží tělo)

26. 6. - Nejsvětějšího srdce Páně (Božské srdce)

16. 7. - Pouť rodin na Sv. Hostýn

9. - 10. 9. - Pouť do Žarošic

25. 9. - Sv. Václava (HODY)

27. 11. - 1. neděle adventní - začátek nového liturgického roku

 

Rozpisy služeb při nedělních bohoslužbách v Dolních Bojanovicích zde