Hlavná foto

Bohoslužby

program bohoslužeb

Bohoslužby v neděli

farní kostel sv. Václava 7.00

kaple Všech svatých - Josefov 8.30

farní kostel sv. Václava 10.00

farní kostel sv. Václava 18.30

 

 

Bohoslužby během týdne

viz rubrika Farní listy na příslušný týden

Rady a doporučení

Informace a doporučení pro fotografování a natáčení videa v kostele během bohoslužeb (např. svateb, 1. sv. přijímání) si můžete stáhnout zde.

Informace o pořádání koncertů a jiných společenských akcí v kostele mimo bohoslužby si můžete stáhnout zde.

Slavnosti a svátky v roce 2021

19. 2. - Popeleční středa

1. - 4. 4. - Velikonoce

13. 5. - Nanebevstoupení Páně

23. 5. - Seslání Ducha svatého

30. 5. - Nejsvětější Trojice 

6. 6. - Těla a krve Páně (Boží tělo)

13. 6. - Nejsvětějšího srdce Páně (Božské srdce)

24. 7. - Pouť rodin na Sv. Hostýn (předběžně)

11. - 12. 9. - Pouť do Žarošic

26. 9. - Sv. Václava (HODY)

28. 11. - 1. neděle adventní - začátek nového liturgického roku

 

Rozpisy služeb při nedělních bohoslužbách v Dolních Bojanovicích zde