Hlavná foto

Bohoslužby

program bohoslužeb

Bohoslužby v neděli

farní kostel sv. Václava 7.00

kaple Všech svatých - Josefov 8.30

farní kostel sv. Václava 10.00

farní kostel sv. Václava 18.30

 

 

Bohoslužby během týdne

viz rubrika Farní listy na příslušný týden

Rady a doporučení

Informace a doporučení pro fotografování a natáčení videa v kostele během bohoslužeb (např. svateb, 1. sv. přijímání) si můžete stáhnout zde.

Informace o pořádání koncertů a jiných společenských akcí v kostele mimo bohoslužby si můžete stáhnout zde.

Slavnosti a svátky v roce 2020

26. 3. - popeleční středa

10. - 12. 4. - Velikonoce

31. 5. - Nanebevstoupení Páně

31. 5. - Seslání Ducha svatého

7. 6. - Nejsvětější Trojice 

14. 6. - Těla a krve Páně (Boží tělo)

21. 6. - Nejsvětějšího srdce Páně (Božské srdce)

25. 7. - Pouť rodin na Sv. Hostýn (potvrzeno!)

12. - 13. 9. - Pouť do Žarošic

27. 9. - Sv. Václava (HODY)

 

Rozpisy služeb při nedělních bohoslužbách v Dolních Bojanovicích zde