cti

Strom ptáků

 

Na této stránce si máte možnost připomenout promluvy ze středečních dětských mší sv., které nás seznamovaly s ptáčky a jejich vlastnostmi, které nám mohou pomáhat v našem duchovním životě.

Pod stromem je ke každému ptáčku krátké zamyšlení.

 

strom

Obrázek č. 1: Holub

Neztrať cestu k nebeskému domovu!

Holub nikdy neztratí cestu k domovu: ani my nesmíme ztratit cestu k nebeskému domovu! (Otázky pro rozhovor s dětmi: Co dělat pro to, abychom neztratili cestu do nebe? Kvůli čemu naopak z této cesty scházíme?)

Holub je posel dobrých zpráv: i my máme druhým říkat pěkné a povzbudivé věci. (Jak je tomu s mým vztahem k sourozencům, kamarádům – říkám věci, které je těší nebo zarmucují? Umím se omluvit, poděkovat, pozdravit, pochválit?)

V kostele je místo, kde slyšíme dobrou zprávu – pultík, odkud se čtou čtení a evangelium. „Evangelium" znamená „dobrá zpráva". (Jaká dobrá zpráva je v evangeliu?). Ten pultík se jmenuje „ambon".

Obrázek č. 2: Vlaštovka

Buď vděčný svým rodičům!

Vlaštovčí rodiče musí vynaložit spoustu práce pro stavbu hnízda (asi 1200 letů) i pro krmení mláďat (asi 400 letů denně).

Otázky pro rozhovor s dětmi, příp. pro děti samotné: Co všechno pro mě rodiče dělají a já to možná považuji za samozřejmost? Jak často rodičům za jejich péči děkuji? Snažím se jim pomáhat ochotně a bez řečí?

(Nejen) pro děti: Vlaštovky mi připomínají, že je důležité neprolenošit svůj čas. I já mohu být užitečný pro druhé. Kde a jak bych se o to mohl více snažit? Snažím se dobře využít čas, jenž mi byl svěřen?

 

Obrázek č. 3: Berneška rudokrká

Díky, Pane Ježíši, že mě stále chráníš!
Berneška si staví hnízdo na zemi, a přece jí ani jejím mláďatům nikdo neublíží. Staví si je totiž v blízkosti hnízda sokolů; jejich přítomnost potom odradí případné útočníky.

Připomíná nám, že my jsme pod ochranou Pána Ježíše. Ďábel ani hřích nám nemohou ublížit. Ovšem pozor: ďábel je jako zlý pes na řetězu. Je sice uvázaný, ale nesmíme do jeho blízkosti vstupovat: se zlem ani hříchem si nesmíme zahrávat...

Otázky pro rozhovor s dětmi, příp. pro děti samotné: Z čeho jsem měl v poslední době strach? Dokážu se svěřit svým rodičům? Říkám o svých obavách a starostech Pánu Ježíši? Pocítil jsem už někdy, že mi Pán Ježíš pomohl?

Obrázek č. 4: Kukačka

Nechci být lenoch a sobec.

Kukačka patří ke stěhovavým ptákům: po studené zimě se na jaře vrací k nám. Na rozdíl od ostatních ptáků si ale nestaví hnízdo. Čeká, až si ho postaví někdo jiný – třeba rákosník nebo červenka. Potom do jejich hnízda snese své vejce. Ptačí rodiče sedí na svých vejcích i na vejci kukačky; po vylíhnutí ji krmí. Ta se jim potom odvděčí tím, že jejich mláďata vystrčí z hnízda a všechnu potravu má jen pro sebe.

Otázky pro rozhovor s dětmi, příp. pro děti samotné: - nechci mít vždycky to nejlepší sám pro sebe (hračky, zákusek)?; - nechovám se sobecky jako Roman z našeho příběhu?; - kdy naposledy jsem někomu pomohl s chutí a bez odmlouvání?

Obrázek č. 5: Pěnkava bledá

Chci se učit překonávat překážky
Pěnkava bledá žije na souostroví, které se jmenuje Galapágy (to se nachází asi tisíc kilometrů od Jižní Ameriky). Živí se nejen semeny, ale i housenkami a mravenci. Když jí nestačí její zobáček, použije nástroj: klacík nebo trn, kterým si larvu podá a potom donese svým mláďatům nebo sama sní. Dovede překonat překážky, které se jí staví do cesty.

Otázky pro rozhovor s dětmi, příp. pro děti samotné: - když mám splnit nějaký úkol (učení, práce, modlitba), hledám způsob, jak to zvládnout, nebo spíš důvody, proč „to nejde"?; - snažím se rozvíjet své dary a schopnosti?; - snažím se, abych to dobré, co dokážu, nedělal ke své oslavě, ale především k radosti a prospěchu druhých jako Kuba z našeho příběhu?

Obrázek č. 6: Kivi

Dodržuji své postní předsevzetí?

Kivi žije na dalekém Novém Zélandu. Kdysi měl krásná křídla a uměl dobře létat. Potom si ale zvykl na pohodlný život: na zemi nacházel dostatek slimáků, brouků a housenek. Začal být líný a přestal svá křídla používat. A tak jeho křídla postupně slábla a zmenšovala se, kosti ztěžkly. Po čase milý kivi zjistil, že už létat nedokáže... Tak je tomu i s námi: pokud nechceme zakrnět jako kivi, musíme se stále snažit a namáhat...

Otázky pro rozhovor s dětmi, příp. pro děti samotné: – Jak je tomu s „křídly" mé duše? Modlím se pravidelně, a snažím se tak „vzlétnout" k Bohu?; – Snažím se přemáhat svou lenost?; - Jaké jsem si dal postní předsevzetí? Dodržuji ho?

 

Obrázek č. 7: Ostříž

Chci lépe vycházet se sourozenci.

Ostříž je známý svým ostrým zrakem. Také je výborný letec: dokáže letět rychlostí až 180 kilometrů za hodinu; je naším nejrychlejším ptákem (jako jediný prý dokáže chytit i vlaštovku či rorýse v letu). Ostříž je zvláštní i tím, že je velký samotář. Všechny ptáky, které nemůže ulovit, vyhání ze svého území pryč.

Otázky pro rozhovor s dětmi, příp. pro děti samotné: – Jak se snáším se svými sourozenci a kamarády? Vytvářím s nimi dobré vztahy, nebo se neustále hádáme a pokoušíme? Chci se v tom snažit o polepšení? – Jsem ochotný půjčit své věci či hračky? – Modlím se pravidelně za své rodiče a sourozence?

Obrázek č. 8: Rajka

Nebudu pyšný a namyšlený.

Rajka žije na druhém největším ostrově na Zemi – na Nové Guinei. Je známá tím, že má krásně zbarvené peří. Velmi ráda svou krásu ukazuje. Předvádí se tak, že je to skoro až legrační: aby byla dobře vidět, otrhá nejdříve zobáčkem všechno listí z větvičky, na které sedí. Potom se ukazuje ze všech stran. Dokonce se i pověsí za nohy jako netopýr, aby bylo vidět i na peříčka, která jsou normálně skrytá!

Otázky pro rozhovor s dětmi, příp. pro děti samotné: – V čem jsem lepší než ostatní (učení, sport, hudba, malování...)? Nejsem na své schopnosti nebo na svůj vzhled pyšný, nevytahuji se nad ostatní? – Anebo se spíše snažím své dary a schopnosti rozvíjet, abych mohl být více užitečný druhým? – Děkuji Pánu Bohu za to, co umím a dokážu – vím, jsou to dary, které mi dal on?

Obrázek č. 9: Křepelka

Nebudu své chyby svádět na druhé.

Křepelka si – podobně jako Berneška rudokrká – staví hnízdo na zemi, většinou na mezi někde na kraji pole nebo lesa. Proto musí stále dávat pozor, zda jejímu hnízdečku nehrozí nějaké nebezpečí. Pokud se k němu blíží liška či lasička, křepelka je dokáže od svých mláďat odlákat. Předstírá, že je zraněná. Popoletí vždy jen kousek. Lasička běží za ní a křepelka ji odvádí stále dál od svého hnízda. Když už je dost daleko, nakonec odletí zpět za svými mláďaty.

Otázky pro rozhovor s dětmi, příp. pro děti samotné: – Křepelka se dobrovolně dostává do nebezpečné situace, aby ochránila svá mláďata. Nechovám se často právě opačně? Nesvádím své chyby a na sourozence či spolužáky, abych se vyhnul nepříjemnostem? Když se dostanu do hádky, nemohou za to vždycky „ti druzí".

Obrázek č. 10: Rorýs

Ráno a večer se budu modlit.

Rorýs je výborný letec. Dokáže létat téměř tak rychle jako ostříž. Při svém podzimním letu do Afriky a při svém jarním návratu do naší země musí překonat velké vzdálenosti. Vědci zjistili, že dokáže za letu dokonce i spát! ...Tak jako rorýs neustále mává křídly, i my se máme stále modlit: mít myšlenku na Pána Ježíše ve svém srdci. A také se snažit vše dělat tak, aby z nás měl Ježíš radost.

Otázky pro rozhovor s dětmi, příp. pro děti samotné: – Nezapomínám na pravidelnou modlitbu? – Neodmlouvám, když mě maminka nebo tatínek večer pobízejí, abychom se spolu pomodlili? – Snažím se na Pána Ježíše myslet i přes den? – Snažím se myslet, mluvit i jednat tak, aby ze mě měl Ježíš radost.

 

Obrázek č. 11: Tučňák

Dokážu si něco odříci.

Tučňák sice neumí létat, ale dokáže výborně plavat a potápět se. Protože žije ve studených krajích, dělá vše pro to, aby jeho vajíčka a později vylíhnutá mláďata byla v teple. Jeden z rodičů si vajíčko posadí na nohy a překryje svým tělem. Tak stojí několik dnů, někdy i týden. Potom se rodiče vystřídají. Tučňák si dokáže mnoho odříci pro svá mláďata, která má rád.

Otázky pro rozhovor s dětmi, příp. pro děti samotné: – Dokážu si odříci nějakou sladkost kvůli dětem z Indie? – Dokážu si někdy odříci i něco jiného (třeba počítač), abych posílil svou vůli? – Chci v tomto týdnu (především na Velký pátek) Pánu Ježíši svým sebezáporem ukázat, že ho mám rád?

Obrázek č. 12: Pelikán

Díky, Ježíši, za dar svatého přijímání.

Pelikán je nejtěžší pták, který dokáže létat – váží až 15 kg. Je známý tím, že má pod zobákem vak, do kterého dokáže nabrat až 13 litrů vody. Vak mu slouží na uchovávání ulovených ryb, které přináší svým mláďatům a krmí je. Ve středověku vznikla legenda, že si pelikán rozdírá hruď a krmí mláďata svou vlastní krví. Proto je Pán Ježíš – který nám ve svatém přijímání dává sám sebe ve sv. přijímání – v některých písních obrazně označován za „Pelikána" (viz č. 712).

Otázky pro rozhovor s dětmi, příp. pro děti samotné: – Při mši svaté je mezi námi Pán Ježíš přítomen ve svatém přijímání. Jak se při mši sv. chovám? Neruším a nezlobím v kostele? – Pokud už chodím k přijímání, co dělám krátce po přijetí sv. hostie? Jsem potichu a modlím se ke Kristu, jenž přišel do mého srdce?

Obrázek č. 13: Straka

Nikdy si nevezmu nic, co mi nepatří.

Straka je známá tím, že „krade". Ráda sbírá blyštivé a lesklé věci a nosí si je do svého hnízda. Někdy sebere něco hodnotného, třeba nějaký náramek. Častěji ale najde jen nějaký lesklý obal nebo kousek rozbitého zrcadla. A tak si často nosí do hnízda věci, které nemají žádnou hodnotu a jen ji tam tlačí.

Otázky pro rozhovor s dětmi, příp. pro děti samotné: – Neberu si někdy věci, které mi nepatří (sladkosti bez dovolení rodičů, peníze z jejich peněženky)? – Nevěnuji zbytečně moc času věcem, které nemají žádnou cenu, třeba sezení u počítače? Jak bych mohl svůj čas využít lépe?

Obrázek č. 14: Plameňák

Nechci se dopouštět žádných hříchů.

Plameňák je známý tím, že žije ve velkých hejnech. Někteří ptáci se živí, jiní hlídají, zda se k hejnu neblíží nějaké nebezpečí. Nám to připomíná, že i my máme každý svůj úkol, který máme dobře plnit a snažit se tak být užiteční pro ostatní. Další věc, které si u plameňáka můžeme všimnout, je to, že ve vodě spí ve stoje – na jedné noze! Nohy si občas prostřídá... Je to proto, aby mu z těla unikalo co nejméně tepla – tedy síly, energie... My se také máme snažit neztrácet sílu na naší cestě do nebe. Sílu a energii na této cestě nám ubírají především hříchy.

Otázky pro rozhovor s dětmi, příp. pro děti samotné: – Snažím se o to, abych své úkoly plnil dobře, abych mohl být užitečný pro druhé? – Snažím se bojovat proti svým hříchům a slabostem, zvláště proti těm, jež se často opakují? Modlím se, aby mi v tom Bůh pomáhal?

 

Obrázek č. 15: Luňák červený

Nebudu závidět druhým.

Luňák červený je dravý pták, který žije například ve slovenských Tatrách. Loví myši, hady a někdy i ryby. Kromě toho ovšem získává potravu i jinak: když vidí jiného ptáka, který právě nese ulovenou kořist, začne na něj dorážet a dělá to tak dlouho, až ten pták pustí svou kořist a odlétne pryč. Luňák si ji potom odnese do svého hnízda. Proto se o luňácích říká, že jsou loupeživí a závistiví.

Otázky pro rozhovor s dětmi, příp. pro děti samotné: – Závidím něco (hračku, oblečení nebo třeba úspěchy ve škole či kamarády) svým sourozencům nebo spolužákům? – Snažím se se svou závistí bojovat? Modlím se za to, aby mě Pán Ježíš závisti zbavoval? – Dokážu se rozdělit i s druhými dětmi nebo si všechno nechávám jen pro sebe?

Obrázek č. 16: Pštros

Když něco pokazím, najdu odvahu se přiznat.

Pštros je největším ptákem na světě. Může na výšku měřit i dva a půl metru a vážit i 150 kilogramů. Dokáže velmi rychle běhat – až 70 kilometrů za hodinu. Říká se o něm, že v nebezpečí strká hlavu do písku. Asi to není tak úplně pravda, ale o nás to na rozdíl od pštrosa občas jistě platí. Když něco pokazíme, umíme dělat, jako by se nic nestalo a zapírat to před rodiči nebo učiteli. Když máme nějaký problém, třeba pokažené známky v nějakém předmětu – často se nám ho nechce řešit a stále ho odsouváme a před problémem či pravdou „strkáme hlavu do písku". Problém se tak jen zvětšuje.

Otázky pro rozhovor s dětmi, příp. pro děti samotné: – Když něco pokazím, umím to pravdivě přiznat? Neshazuji své chyby na sourozence nebo kamarády? – Dokážu o svých problémech a starostech mluvit se svými rodiči? - Snažím se své školní a další problémy řešit včas?

Obrázek č. 17: Sup

Ráno i večer se budu modlit.

Sup patří mezi velké a těžké ptáky. Žijí hlavně v teplejších krajinách, ale některé druhy supů se občas zatoulají i do naší země. Je to velký pták: jeho křídla mají rozpětí až 2,5 metru a může vážit až 10 kilogramů. Živí se hlavně uhynulými zvířaty. Starší supi mají někdy kvůli své velké váze a ubývající síle problém vzlétnout. A tak čekají na večerní vítr. Když začne vát, roztáhnou křídla a vítr jim pomůže, aby se snadněji vznesli. Tím nám připomínají, že i my potřebujeme „vítr" (pomoc Ducha svatého) a „křídla" (modlitbu), abychom se snadněji „vznášeli" k Bohu.

Otázky pro rozhovor s dětmi, příp. pro děti samotné: – Chci být opravdovým a věrným přítelem Pána Ježíše? Vím, že je k tomu modlitba velmi důležitá? – Modlím se pravidelně ráno a večer? – Modlím se i tehdy, když mi to rodiče nemohou připomenout (na horách, ve škole v přírodě, před jídlem v jídelně...)?

Obrázek č. 18: Krejčiřík obecný

Budu vytrvalý a trpělivý, i když se mi nedaří.

Krejčiřík obecný je pták, který žije v Indii. Jeho samička je známá svou šikovností. Hnízdo staví ze dvou velkých listů, které přitáhne k sobě a zobáčkem udělá v jejich okrajích dírky. Do dírek navleče kousky zvláště pevné pavučiny. Touto pavučinou postupně přitahuje okraje listů k sobě. Tak nakonec vznikne uzavřené a v okolním listí velmi nenápadné hnízdo. K jeho budování potřebuje samička nejen velkou šikovnost, ale především trpělivost: stavba jí zabere několik dnů nepřetržité práce.

Otázky pro rozhovor s dětmi, příp. pro děti samotné: – Jsem vytrvalý, když se do něčeho pustím (v práci, v modlitbě, ve hře na hudební nástroj, ve sportu)? – Nevzdávám se snadno, když se mi něco nedaří? – Nejsem protivný, netrpělivý a navztekaný, pokud mě něco nebaví nebo se mi to nedaří?

 

Obrázek č. 19: Lemčík hedvábný

Měj pořádek a čisto ve svém srdci.

Lemčík hedvábný žije v Austrálii a na Nové Guinei. Sameček si staví hnízdo na zemi. Když ho dostaví, pečlivě v jeho okolí uklidí. Potom okolí hnízda vyzdobí donesenými květy, barevnými pery ptáků nebo nalezenými sklíčky či oblázky. Samička si vybere toho samečka, který má hnízdo nejkrásněji vyzdobené.

Otázky pro rozhovor s dětmi, příp. pro děti samotné: – Jak jsem na tom s pořádkem ve svém pokojíku? Mám své věci v pořádku? Neodmlouvám, když mi rodiče nařídí, abych si uklidil? – A jak jsem na tom s pořádkem ve svém srdci? Mám tam „uklizeno" nebo je tam nepořádek hříchu? Pokud už mohu chodit ke svátosti smíření, dělám to pravidelně?

Obrázek č. 20: Křivka obecná

Bůh ti nabízí pomoc a posilu.

Křivka je pták, kterého mnoho lidí nezná, i když se v naší zemi hojně vyskytuje. Má silný a zahnutý zobák s překříženými špičkami (tomu vděčí za své jméno). Zobák nemá nadarmo. Živí se semeny ze šišek – především borových a smrkových. Silný zakřivený zobák jí umožňuje semínka z tvrdých šišek získat. Je to pro ni o to důležitější, že její mláďata se líhnou už v průběhu března, kdy ještě bývá chladné počasí. Díky výživným semínkům šišek mohou křivky i jejich mláďata nepříznivé podmínky přežít. Křivka je sice postavena před nesnadný úkol, ale má potřebné „vybavení" k tomu, aby ho zvládla. Tak i v našem životě někdy Bůh dopouští obtížné chvíle; vždy ale můžeme počítat s jeho pomocí.

Otázky pro rozhovor s dětmi, příp. pro děti samotné: – Jak se chovám, když mám nějakou starost? Dokážu s důvěrou prosit Pána Ježíše o pomoc? Dokážu se také svěřit svým rodičům? – Už jsem někdy zakusil zkušenost, že jsem se za něco nebo někoho (například nemocného sourozence) modlil a Bůh mě vyslyšel?

Obrázek č. 21: Papoušek šedý

Nebudu papouškovat to, co říkají druzí.

Papoušek šedý má ze všech papoušků největší schopnost učit se slova zpaměti a opakovat je. Dokáže se naučit několik set, ve výjimečných případech i tisíc slov. Má to ovšem jednu potíž: papoušek těm slovům či dokonce krátkým větám nerozumí. On je zkrátka jen „papouškuje". Připomíná nám tím, že nemáme říkat slova, kterým nerozumíme (nebo slova, kterým sice rozumíme, ale jsou nepěkná) a že nemáme jen papouškovat názory druhých.

Otázky pro rozhovor s dětmi, příp. pro děti samotné: – Neříkám zbytečně např. slova „sakra" („svatá") nebo „kruci" (zkratka od „krucifix" – „kříž")? Neberu Boží jméno nadarmo?; – Vím, co mám např. napsané na tričku nebo na mikině? Nejsou to slova hrubá či sprostá?; - Neříkám nebo nedělám různé věci jen proto, že to říkají a dělají moji kamarádi a spolužáci?

Obrázek č. 22: Páv

Díky, Bože, za vše dobré, co mám a co dokážu!

Páv je známý tím, že je velmi pyšný na své krásné peří. Také my jsme někdy v pokušení být pyšní na to, co máme, jak vypadáme, co dokážeme. Jistě můžeme mít radost, když se nám něco podaří, ale nemá nás to vést k pýše a povýšenosti. Za to, co máme a umíme, máme děkovat Bohu i rodičům; máme se také snažit, aby to bylo k prospěchu lidem kolem nás.

Otázky pro rozhovor s dětmi, příp. pro děti samotné: – V čem si myslím, že jsem lepší než ostatní? Povyšuji se kvůli tomu nebo se snažím chovat skromně?; – Děkuji Bohu v modlitbě za to, co mám a dokážu? Nezapomínám poděkovat svým rodičům?; – Dokážu pochválit a povzbudit své kamarády?

 

Obrázek č. 23: Kos

Nebudu protivný a otravný.

Kos – zvláště ten, který žije ve volné přírodě – je velmi plachý pták. Přesto si ale bedlivě hlídá území kolem svého hnízda. Pokud se tam objeví jiný pták, kočka, nebo třeba i člověk, kos začne křičet a „nadávat" a vydrží to tak dlouho, až cizí pták či jiný návštěvník raději odletí či odejde pryč... I my mu v tom dokážeme být podobní, například když chceme něco od svých rodičů, dokážeme být někdy pořádně ufňukaní a protivní. Také umíme křičet na své sourozence či kamarády, když chceme dosáhnout svého.

Otázky pro rozhovor s dětmi, příp. pro děti samotné: – Když chci něco od svých rodičů, nezapomínám je poprosit? A pokud moji prosbu odmítnou, nejsem potom naštvaný a protivný?; - Když se dostanu do sporu se sourozenci nebo kamarády, nepoužívám přitom křik a nadávky?; - Jsem doma častěji ochotný a milý nebo protivný a nepříjemný?

Obrázek č. 24: Lelek lesní

Lelek lesní: Chci dobře využít čas prázdnin.

Lelek lesní je šedohnědý pták velikosti kosa. Žije i v naší zemi – nejhojněji právě u nás, na Hodonínsku. Celý den tráví přitisknutý k nějaké větvi či pařezu, se kterým díky své barvě téměř úplně splývá. Teprve po setmění vyráží na lov – loví hlavně různé druhy hmyzu. Protože ho lidé vídali jen přes den, získal si pro svou nečinnost pověst velkého lenocha. Asi i proto se o někom, kdo nic nedělá a jen marní svůj čas, říká, že „chytá lelky".

Otázky pro rozhovor s dětmi, příp. pro děti samotné: – Mám před sebou celé prázdniny. Využiji ke hrám a k správným způsobům odpočinku? Nebo budu spíš „chytat lelky" dlouhým vyleháváním v posteli, častým sezením u počítače nebo nicneděláním?; – Vím, že k prázdninám patří také ochota pomoci rodičům?; – Chci o prázdninách dbát na pravidelnou modlitbu a na setkání s Ježíšem při mši svaté?