farni-knihovna-uvod

Archiv

 

 

RODINNÁ BOHOSLUŽBA

Pro slavení rodinné bohoslužby můžete využít připravené manuály. Toto schéma rodinné bohoslužby bylo z větší části převzato ze stránek Pastorace.cz, zčásti upraveno pro naše farní potřeby.

BOHOSLUŽBA V RODINĚ PRO DOSPĚLÉ A STARŠÍ DĚTI - stáhnout PDF

 

PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPA CIKRLEHO "CESTOU SVĚTLA"

Velikonoční pobožnost "Cesta světla" byla poprvé oficiálně slavena v římských katakombách v roce 1990. Rozjímání k jejím čtrnácti zastavením napsal brněnský biskup Vojtěch Cikrle původně pro "Cestu světla" na poutním místě ve Slavkovicích.

Nyní se k nim můžeme připojit i my a můžeme vstoupit do fascinujících a radostných událostí následujících po Ježíšově zmrtvýchvstání a připojit se k těm, kteří jsou ohromeni hloubkou a smyslem všeho, co se začalo odvíjet od onoho velikonočního rána, kdy ženy nalezly prázdný hrob. Zároveň jsme pozváni, abychom spolu s apoštoly a dalšími lidmi uznali Ježíše Krista za svého Pána a Boha.

Texty naleznete v přílohách:

PASTÝŘSKÝ LIST „CESTOU SVĚTLA" stáhnout PDF

CESTA SVĚTLA - brožura A5 stáhnout PDF